lipiny

W dniu 22.03.2014 roku na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole odbyło się pierwsze szkolenie uczestników projektu „Z Biblioteką w przyszłość”.

Projekt obejmuje m.in. szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej i obsługi programów MS Word i MS Excel.

W projekcie bierze udział 12 osób. Jest to młodzież  I klasy Szkoły Ponadgimnazjalnej i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach. Projekt realizowany jest w ramach projektu „RozPRACUJ to z Biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach grantu otrzymanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Odrzywół, zachęcając uczestników do zainteresowania się lokalnym rynkiem pracy, do planowania swoich ścieżek kariery zawodowej oraz edukacji w zakresie programów komputerowych.

Warsztaty z doradztwa zawodowego prowadziła trenerka Sylwia Lech z firmy szkoleniowej „Innovo” z Radomia. Głównym celem warsztatu było ukierunkowanie na techniki poszukiwania pracy, pisania CV, techniki autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, budowanie potencjału osobowościowego. Młodzież została zapoznana z narzędziem „Praca.Enter” i chętnie podjęła próby badania swojego potencjału.

Następne warsztaty już wkrótce.

Galeria zdjęć:

Nowy program sz...
Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach
Nowy program sz...
Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach
Nowy program sz...
Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach
Nowy program sz...
Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach
Nowy program sz...
Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach
Nowy program sz...
Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach
Nowy program sz...
Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach
Nowy program sz...
Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach Nowy program szkoleniowy dla młodzieży ZSPiMS w Lipinach