Karolina Kępska
Sobota 17 maja 2014 roku była w Odrzywole dniem szczególnym. O godz. 16.00 powiało tu bowiem „wielkim światem”.

Tego bowiem dnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbył się koncert muzyki poważnej, zorganizowany przez Andrzeja Zygmunta Rolę – Stężyckiego przy współudziale Gminnej Biblioteki Publicznej, w ramach cyklicznej imprezy kulturalnej pn. „Prezentacje Andrzeja”.

Gośćmi licznie przybyłych na koncert melomanów, wśród których byli m.in.: Wójt Gminy Marian Kmieciak, dr Dorota Horodyska – członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i płk. Lech Staniszewski, były utalentowane instrumentalistki: Olena Szewczenko – kompozytorka i pianistka z Ukrainy i Joanna Mysłowska – skrzypaczka z Łodzi.

Mimo młodego wieku obydwie instrumentalistki są cenionymi muzykami, rokującymi nadzieje i sukcesy.

W programie koncertu – z wielką wirtuozerią – wykonano utwory:

  • Ludwiga van Beethovena: Sonata na skrzypce i fortepian a-moll op. 23 (cz. I) Allegro,
  • Oleny Szewczenko:  Sonata na skrzypce i fortepian (cz. II i III) Shadows & Crystal, Ukraińskie scherzo na fortepian (dedykowane 200-letniej rocznicy urodzin ukraińskiego pisarza Tarasa Szewczenki),  Muzyka do spektaklu Idiota według powieści F. Dostojewskiego, Ukraińskie wariacje na temat Ramo Tambourine, oraz utwory
  • Cesarego Francka: Sonata na skrzypce i fortepian A-dur: I. Alegretto ben moderato, II. Allegro, III. Ben moderato,  IV. Allegretto poco mosso.

Ten naprawdę udany koncert miał – poza wrażeniami czysto artystycznymi – jeszcze inny wydźwięk. Nawiązywał bowiem do obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie i dowodził solidarności Gminy  z naszym wschodnim sąsiadem.

To był niezapomniany koncert.