spotkanie

W dniu 6 maja 2016 roku o godz. 18.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole zebrali się zaproszeni przez Wójta Gminy – Mariana Kmieciaka i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Bogumiłę Stępień, sympatycy czytelnictwa.

Tego dnia promował swoje najnowsze publikacje: „Kacałowe siedlisko”, „Grójec i nie tylko”, oraz „Przekręty historii” – Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki

Pierwsza z nich to sielankowa opowieść o rewaloryzacji zabytkowej chałupy w jednej ze wsi powiatu sokólskiego w białostockim, opartej o dzieje ludowej architektury drewnianej na Podlasiu, w odniesieniu do tradycji.

„Kacałowe siedlisko” jest książką jednego tematu i jednego obiektu, ale świadczy ona o wszechstronności zainteresowań Autora, który z wielką lekkością i swadą porusza się w skomplikowanych meandrach odległego regionu i specjalistycznej  terminologii.

Jej promocja miała na celu uświadomienie zainteresowanym, że ratując od zapomnienia popadające w ruinę piękne obiekty ludowej architektury  drewnianej, wzbogaca się tym samym walory krajoznawcze regionu, świadcząc o kunszcie  dawnych budowniczych. A obiektów tych w okolicach Odrzywołu jest wiele.

 „Grójec i nie tylko”  – to piąty już tom historycznych esejów regionalnych, odnoszących się do dziejów regionu, a publikowanych już częściowo w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. W książce tej Autor  w niezwykle przystępny sposób, przybliża Czytelnikom dzieje wielu osób z regionu i ich spraw, a które dotąd  nieznane, miały oczywisty wpływ na historię Grójeckiego i nie tylko. Stąd to odniesienie w tytule. Treść książki – napisana w dość sensacyjnej manierze – odnosi się do nieznanych dotąd dziejów wielu osób z regionu i ich spraw, a które miały oczywisty wpływ na historię lokalną.

Jednak bezsprzecznie bestsellerem na rynku czytelniczym jest kolejna książka Andrzeja Zygmunt Roli-Stężyckiego, pt.: „Przekręty historii”. To niezwykła opowieść przez wieki, omawiająca narosłe przez lata mity wokół wydarzeń i osób historycznych, którymi Polacy przez lata też karmieni, za prawdę przyjęli. Ta zaś jest zupełnie inna. Autor przybliżając Czytelnikom bohaterów swojej książki, m.in.: Tadeusza Kościuszkę, Józefa Wybickiego, Jana Kozietulskiego, Piotra Skargę, króla Władysława Warneńczyka, Adama Mickiewicza czy Józefa Piłsudskiego, nie próbuje nawet pozbawić ich bohaterskiego nimbu. Opisując te postacie z narodowego Panteonu, pokazuje ich bardziej ludzkimi, podobnych większości rodaków, ze wszystkimi ich wadami i pomyłkami życiowymi. Czy przez owo obnażenie ich Autor pozbawia ich owi świętości i szacunku? Oczywiście nie, bowiem czyni ich bardziej ludzkimi. Bohaterowi ci byli nam podobni i tak samo nieraz wielkie popełniali błędy, ale byli wielcy dlatego, że zdobywali się na podejmowanie większych od nas wyzwań, za które do dziś odpowiedzialność przed narodem i historią ponoszą. Ukazanie zaś nieznanych większości ich wad i pomyłek naszych wielkich,  skłania do refleksji, jak wielkie szkody spowodować może fałszowanie historii, wyzwalając tym samym różne emocje, od zarozumiałości, lekceważenia innych po megalomanię narodową. I oby tylko… Treść książki jest wielce adekwatną do każdego okresu w dziejach Polski, stąd też  dość w niej  szerokie spektrum historyczne.

W trakcie prawie dwugodzinnego spotkania z wypełniającymi po brzegi salę Czytelnikami, Autor wielce sugestywnie omawiał poszczególne książki, dotykając także spraw związanych z warsztatem pisarza. Temat – zwłaszcza w odniesieniu do treści „Przekrętów historii” – wywołał wielkie zainteresowanie i wywołał dyskusję, która kontynuowano jeszcze długo po spotkaniu w kuluarach.

Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki  jest pisarzem rozpoznawalnym już nie tylko w regionie. Jako członek Związku Literatów na Mazowszu, uczestnik wielu konferencji naukowych i warsztatów literackich, prezentuje swoją twórczość w znacznie szerszym wymiarze, będąc ambasadorem regionu w Europie i innych też kontynentach.

Spotkanie to uświetnił znakomity sekstet flanżecistek z  młodzieżowego zespołu „MATEUSKI” z Myślakowic, pod batutą  znanego muzyka i pedagoga Jana Czerskiego, którzy na tę uroczystość przygotowali wiązankę folklorystyczno-patriotycznych utworów, porywając słuchaczy do wspólnego śpiewania.

Promocję zamknął mini recital sióstr Tomczykównych z Myślakowic: Marii – flet, Anny – obój i Małgorzaty – skrzypce, uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej w Radomiu, które wykonały solowe prezentacje fragmentów dzieł znanych kompozytorów.

W spotkaniu, gośćmi którego byli m.in. nauczyciele szkół lokalnych, radni i pracownicy Urzędu Gminy, uczestniczyli także licznie  uczniowie Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Ossa

Spotkanie z Autorem i jego książkami, było niezwykle miłym wydarzeniem kulturalnym, co potwierdzili licznie przybyli  Goście, dowodząc tym samym, że publicystyka regionalna zajęła już konkretną lokatę w społeczeństwie i na rynku czytelniczym.

Galeria zdjęć:

Spotkanie w Od...
 Spotkanie w Odrzywole  Spotkanie w Odrzywole
Spotkanie w Od...
 Spotkanie w Odrzywole  Spotkanie w Odrzywole
Spotkanie w Od...
 Spotkanie w Odrzywole  Spotkanie w Odrzywole
Spotkanie w Od...
 Spotkanie w Odrzywole  Spotkanie w Odrzywole
Spotkanie w Od...
 Spotkanie w Odrzywole  Spotkanie w Odrzywole