Spotkanie z pisarzem

W dniu 7 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole odbyło się spotkanie z pisarzem panem Andrzejem Zygmuntem Rolą-Stężyckim - historykiem, regionalistą, leśnikiem, fotografem i publicystą.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VII-VIII. Młodzież z uwagą słuchała opowieści autora o warsztacie pisarza oraz o tym jak powstawały książki o naszym regionie.

Pan Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki zachęcał młodych słuchaczy do czytania książek i poszerzania wiedzy na temat własnego regionu. Spotkanie z pisarzem zorganizowane przez panie bibliotekarki: Bogumiłę Stępień i Małgorzatę Dukałę przebiegło w miłej atmosferze.