W wyniku konkursu (powtórzonego) przeprowadzonego na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole, złożona przez Panią Agatę Wilczek oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie, a przeprowadzona w  dniu 15.09.2023r. rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadane przez kandydatkę uprawnienia i kompetencje na w/w stanowisko.

Wójt Gminy Odrzywół zatwierdził wynik konkursu.

Umowa o pracę na pełny etat zgodnie z ustaleniami z kandydatką zostanie zawarta od dnia 1 grudnia 2023r.

Wójt 

/-/ Marian Kmieciak