partnerstwo
W dniu 27 czerwca 2013 roku na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie.

Celem spotkania było zawiązanie partnerstwa na rzecz lokalnego rynku pracy oraz rozwijanie wstępnych pomysłów na usługi biblioteki dotyczące rynku pracy. Zaproszeni do partnerstwa zostali: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze, Gimnazjum Publiczne w Odrzywole, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole, Lokalna Grupa Działania ”Wszyscy Razem”, Urząd Gminy w Odrzywole.

W spotkaniu uczestniczyły animatorki z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Drugie spotkanie partnerzy wyznaczyli na dzień 27 sierpnia 2013 roku.