mkwcz

Informujemy, że nasza biblioteka po raz drugi zakwalifikowała się do projektu "Mała Książka – Wielki Człowiek". Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodziców i ma na celu rozpalanie w najmłodszych czytelnikach miłość do książek, oraz celebrowanie wspólnie spędzanego czasu z książką.

Narodowe czytanie

W sobotę 3 września b.r. w parku w Odrzywole przy figurze Dobrogosta Czarnego odbyła się 11 edycja Narodowego   Czytania – ogólnopolska akcja pod Patronatem Pary Prezydenckiej. W Roku Polskiego Romantyzmu ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie czytaliśmy „Ballady i Romanse Adama Mickiewicza.

Zdjęcie z koncertu

Po dwóch latach po raz 19 odbył się 21 sierpnia b.r. w Odrzywole na Sali Konferencyjnej koncert pt. "Niedziela z operetką" Artyści w osobach: Wanda Bargiełowska – Bargeyłło, Anna Kutkowska-Kass, Ewa Pelwecka, Witold Zołądkiewicz dali piękny koncert i zachwycili publiczność swoim talentem.

Nowości wydawnicze

now wyd 21

Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole informuje,   że otrzymała dofinansowanie zadania w wysokości 4000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictw 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych.

Spotkanie z młodzieżą

Z okazji uczczenia patronów kończącego się 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole i Biblioteka szkolna w Odrzywole przy pomocy nauczycieli języka polskiego zorganizowały spotkanie dla klas VIII pt.” Patroni Roku 2021”.Przedstawiono krótkie notki biograficzne Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Cypriana Kamila Norwida i Bl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz wyświetlono prezentacje o autorach. Przy zapalonych świecach młodzież czytała znane wiersze poetów. Spotkanie zakończyła piosenka poetycka „ Ocalić od zapomnienia”

IK logo 2017 mkwc

Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole otrzymała przesyłkę tegorocznej edycji projektu „ Mała książka – Wielki człowiek”. Bardzo cieszymy się, że dotarły do nas WYPRAWKI CZYTELNICZE i materiały promocyjne.