Nowości wydawnicze

now wyd 21

Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole informuje,   że otrzymała dofinansowanie zadania w wysokości 4000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictw 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych.

Spotkanie z młodzieżą

Z okazji uczczenia patronów kończącego się 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole i Biblioteka szkolna w Odrzywole przy pomocy nauczycieli języka polskiego zorganizowały spotkanie dla klas VIII pt.” Patroni Roku 2021”.Przedstawiono krótkie notki biograficzne Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Cypriana Kamila Norwida i Bl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz wyświetlono prezentacje o autorach. Przy zapalonych świecach młodzież czytała znane wiersze poetów. Spotkanie zakończyła piosenka poetycka „ Ocalić od zapomnienia”

IK logo 2017 mkwc

Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole otrzymała przesyłkę tegorocznej edycji projektu „ Mała książka – Wielki człowiek”. Bardzo cieszymy się, że dotarły do nas WYPRAWKI CZYTELNICZE i materiały promocyjne.

6626 bibliotek w projekcie

Z radością informujemy, że nasza biblioteka zakwalifikowała się do projektu ,,Mała Książka – Wielki Człowiek’’. Projekt skierowany jest do dzieci 3-6 lat oraz ich rodziców i ma na celu rozpalanie w najmłodszych czytelnikach miłość do książek, oraz celebrowanie wspólnie spędzanego czasu z książką.

Festiwal Folklorystyczny w ostatnią niedzielę sierpnia na boisku w Odrzywole

spis rolny 2020

Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.