Ex librisGminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole została założona w 1948 roku na mocy Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 17.04.1946 roku.

Pracownikami Biblioteki byli: Abramczyk Józef, Gorzałczyńska Helena, Włodarczyk Janina, Lach Józef, Lerka Stanisława, Czpakowska Stanisława. Bliżej pragnę wspomnieć o Pani Stanisławie Lerce która pracowała w bibliotece 31 lat. Za swoja pracę w 1982 r. została odznaczona medalem „Za zasługi dla województwa radomskiego”, a w 1983 r. odznaką „Zasłużony działacz kultury”.

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność stanem 459 woluminów i mieściła się w budynku prywatnym na rynku w Odrzywole. W 1964 r. po przeniesieniu ośrodka zdrowia do nowego budynku biblioteka zajęła nowy wyremontowany lokal składający się z 2-ch pomieszczeń o powierzchni 60 m. W 1997 r. bibliotekę przeniesiono do budynku przedszkola samorządowego, a w 2001 r. do budynku Urzędu Gminy, gdzie obecnie się znajduje.

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, oraz dokumenty życia społecznego dotyczące naszej okolicy. Stan księgozbioru na koniec 2011 r. wyniósł 12.727 woluminów i stale jest uzupełniany przez zakup nowości wydawniczych.

W ramach upowszechniania czytelnictwa biblioteka organizuje spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i konkursy plastyczne, w których dzieci i młodzież szkolna bardzo chętnie uczestniczą. Codziennością biblioteki są wystawki wskazujące na ważne rocznice literackie, historyczne i regionalne. Swoje zadania biblioteka wypełnia także poprzez organizowanie zajęć z przysposobienia czytelniczego. Są to zajęcia z czytelnikami indywidualnymi, a także lekcje o określonej tematyce organizowane dla poszczególnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego.
Przy bibliotece od 2002 r. działa zespół ludowy „Znad Drzewiczki”, który bierze udział w przeglądach, festiwalach folklorystycznych oraz uświetnia nasze uroczystości gminne. Zespół śpiewa piosenki regionu opoczyńskiego i radomskiego.

Ale Biblioteka to nie tylko książka, to konieczność poszukiwania nowych form i propozycji programów komputerowych. W tym celu otrzymaliśmy 3 komputery w ramach programu „Ikonka”, oraz 3 komputery z MSIB z bezpłatnym dostępem do Internetu, z których chętnie korzystają mieszkańcy naszej gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole świadczy następujące usługi:

 • wypożyczanie książek i czasopism na miejscu - bezpłatnie.
 • wypożyczanie książek i czasopism do domu - bezpłatnie.
 • korzystanie z internetu na miejscu - bezpłatnie

Oferta zajęć bibliotecznych:

 1. Gminna Biblioteka Publiczna, jej zbiory, zasady korzystania z Biblioteki.
 2. Jak zbudowana jest książka?
 3. Zawartość treściowa książki. Encyklopedie, słowniki, książka popularnonaukowa.
 4. Katalogi biblioteczne, informacja o zbiorach – katalog alfabetyczny i rzeczowy.
 5. Czasopismo jako źródło aktualnej wiedzy.
 6. Źródła informacji o książce.
 7. Biblioteki w naszym rejonie.
 8. Exlibris – znak własnościowy bibliofila i zbiorów.
 9. Odrzywół – miejscowość którą znam,
 10. oraz inne (po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem).

Na spotkania w Bibliotece należy umawiać się dzień wcześniej dzwoniąc po numer 48 6716033.