Wniosek o dotację złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Odrzywole do Instytutu Książki w Krakowie został rozpatrzony pozytywnie i otrzymamy dotację na zakup sprzętu komputerowego do Biblioteki. Wartość zadania 30.000 złotych, kwota dotacji 25 499 złotych.